Kieli

Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka kattaa myös 24 §:n mukaiset tiedot.

Rekisterinpitäjä

L-Fashion Group Oy
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
y-tunnus 0149158-5
 
Rekisteriasioita hoitava henkilö
 
Tarja Malinen: [email protected]
 
Rekisterin nimi
 
Luhta Brand Store -asiakasrekisteri
 
Henkilötietojen käyttötarkoitus
 
Tietoja käytetään verkkopalveluun rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, sähköiseen viestintään, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, liiketoiminnan sisäiseen analysointiin, raportointiin ja markkinointiin. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).
 
Rekisterin tietosisältö
 
Asiakkaan perustiedot:

Etunimi, sukunimi, kieli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
postinumero, postitoimipaikka, maa, markkinointiluvat, sukupuoli, käyttäjätunnus, salasana

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Varaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen, tuotereklamaatiot, tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selianversio), selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.


Lisätiedot:

Käyttäjätunnus ja salasana, asiakkaan itse antamat tiedot kiinnostuksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä itse antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Osto- ja käyttäytymistietoja kerätään myös kassajärjestelmistä ja sähköisistä järjestelmistä. Myös rekisterinpitäjän muita henkilörekistereitä voidaan käyttää tietolähteenä.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Tietojen ja rekisterin suojaus

Tiedot säilytetään L-Fashion Group Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat L-Fashion Group Oy:n omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat salassapitovelvollisia. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa L-Fashion Group Oy:lle kuuluville yhtiöille tai sen suoramarkkinointirekisteriin, mutta konsernin ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. L-Fashion Group Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

Evästeiden käyttö

Sivustolla voidaan käyttää ns. evästeitä (”cookies”) sivuston käytön seuraamiseen, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla L-Fashion Group Oy voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Verkkokauppaan sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

L-Fashion Group Oy
IT-osasto / asiakasrekisterin tarkastuspyyntö
PL 55
15501 Lahti

Vaihtoehtoisesti tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti L-Fashion Group Oy:n pääkonttorissa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

L-Fashion Group Oy vastaa tarkastuspyyntöihin kahden kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön vastaanottamisesta.

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja omissa tiedoissa. Tietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä. Asiakkaalla on oikeus kieltää L-Fashion Group Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun: [email protected].